More Kate

Alice Through the Looking Glass (1998)
Stonehearst Asylum (2014)