More Kate

Jane Austen's Emma (1996)
Stonehearst Asylum (2014)